Regelmessige aktiviteter

  • Minnefest i forbindelse med feiringen av minnedagen for frihetskapmen den 23. oktober hvert år. Minnefesten er en kulturbegivenhet.
  • Familieaften, rundt jul- eller nyttårstider. Kulturprogram med middag og hyggestund.
  • Årsavslutning for barneklubben, m. v.
  • Medvirkning til utveksling av kulturelle aktiviteter mellom de to land, inividuelt og i grupper, herunder stundenter, kor og skoleklasser, kunstnere.
  • Kontakt med de norske studentene i Ungarn.
  • Tospråklig barneklubb, hvor formålet er å bidra til at den ungarske og norske arv ivaretas gjennom aktiviteter med barna, gjennom lek, dans og sang.
  • Støtte gjennom idealistiske organisasjoner for vanskeligstilte grupper i Ungarn (handicaphjemmet i Belapatfalva) utlodning og innsamling til mennesker rammet av flomkatastrofer mm.