Publikasjoner

Første land som reiste seg mot sovjetdiktaturet: Ungarn 1956

Utgitt i 1996 av Norsk-Ungarsk Forening i anledning 40-årsminnet for oppstanden. Inneholder rikelig billedstoff som ikke forefinnes annet sted. Boken er i A/4 format. Stadig like aktuell som kildeskrift før forståelsen av norsk-ungarernes skjebne.

Kan bestilles: se foreningens kontaktadresse. Pris: kr.150.-

NUFO 1996
ISBN 8299411408

Frihet og fedrelandskjærlighet

I anledning femtiårsminnet for oppstanden i 1956 gjengir Norsk-Ungarsk Forening (NUFO) her en samling relevante lyrikk- og prosa-tekster av norske og ungarske diktere. Tospråklig.

Hele publikasjon kan lastes ned her.

Kan bestilles: se foreningens kontaktadresse. Pris: kr.50,-
NUFO 2006
ISBN-13: 9788299411448
ISBN-10: 8299411440