Ordbok

Norsk-ungarsk / ungarsk-norsk lommeordbok

Ny, utvidet og oppgradert ordbok med lommeparlør-del er nå tilgjengelig i nytt opplag. Boken foreligger i kompakt og slitesterkt hardcover, 13,5 x 10 cm.

Utgitt av NUFO (Norsk-Ungarsk Forening).

Kan anskaffes i Norge gjennom henvedelse til NUFO, se «kontakt». Pris: kr.230.-

Keresztes/Lund 2002
2.opplag 2005
ISBN 8299411432