Medlemskap

Som medlemmer av foreningen kan opptas personer, firmaer og institusjoner som er enige i Foreningens formålsparagraf. Se Vedtektene.

Innmelding og utmelding skal skje skriflig til styret på e-post: nufo.oslo@gmail.com

Ved innmelding ber vi om

  • Navn
  • Postadresse
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Type medlemskap (se nedenfor)

KONTINGENTSATSER 2021

  • FAMILIEMEDLEMSKAP kr. 400,-
  • PERSONLIG MEDLEM kr. 300,-
  • HONNØR: PENSJONIST, STUDENT kr. 200,-
  • FIRMA/BEDRIFT kr. 600,-

Vedtatt på Foreningens generalforsamling 15. juni 2021.