Kontakt

Norsk-Ungarsk Forening
Postboks 232
1319 Bekkestua

Telefon: 67 53 21 06

E-post: nufo.oslo@gmail.com

Ta kontakt og vi svarer gjerne på de oppgitte kontakter.

Innmelding i foreningen: e-post som over, vi ber om: navn og adresse, gjerne telefonnummer, antall medlemmer.

Medlemskontingent/år:
Enk. medl.: Kr 300
Familie: Kr 400
Honnør: Kr 200
Firma: Kr 600

Kan betales kontant, elektronisk, eller pr brevgiro:

NUFO/Kasserer A. Kunszenti
Kirkevn. 75
0364 Oslo
Gironr: 0532 34 95272