Foreningen

Norsk Ungarsk Forenings (NUFO) formål er å fremme og utvikle kontakt mellom Norge og Ungarn, herunder gjensidig kulturell utvikling. Dette fremgår tydelig av Foreningens formålsparagrafer, senest revidert og vedtatt i 1993:

  1. Foreningens bakgrunn. Norsk-Ungarsk Forening er en fortsettelse av «Den Norsk-Ungarske Forening» fra 1937.
  2. Foreningens formål. Foreningen er basert på prinsippet om et fritt demokratisk Ungarn og foreningens formål er:
    a: fremme samarbeid mellom Norge og Ungarn, og aktivt arbeide for økt forstålelse og vennskapelig kontakt mellom de to land og deres borgere.
    b: På et fritt og uavhengig grunnlag samarbeide med norske og ungarske myndigheter og andre frie organisasjoner i Norge og Ungarn, for å oppnå økt gjensidig kunnskap om norsk og ungarsk kunst, kultur, historie og geografi.
  3. Medlemskap. Som medlemmer av foreningen kan opptas personer, firmaer og institusjoner som er enige i Foreningens formålsparagraf. Innmelding og utmelding skal skje skriflig til styret.