Aktiviteter

VELKOMMEN TIL NUFOs
MEDLEMSAKTIVITETER – HØSTEN 2021

Etter ett og et halvt år med usedvanlig vanskelig tid for NUFO håpet styret på at foreningen
kunne sette i gang et mer normalt og variert program etter sommerferien. Men så enkelt har
det ikke vært. Fremdeles er det mange koronarestriksjoner som gjelder for leie av lokaler til
møter og arrangementer. Derfor har vi innsett at vi må begrense oss til å arrangere noen få,
men viktige tilstelninger.

TANODA – UNGARSK BARNESKOLE

Vi hadde planer om å starte opp igjen skolen for ungarske barn (TANODA) i månedsskiftet
august/september. Dette har vi måttet utsette til begynnelsen av oktober da vi ikke har
kunnet få leie egnede lokaler tidligere.

Se nettsiden til Tanoda for mer informasjon.

MINNESMARKERING AV FRIHETSKAMPEN I 1956

Heldigvis har vi fått leie Uranienborg menighetshus i Oslo hvor vi vil arrangere
minnesmarkering av frigjøringskampen som fant sted i Ungarn den 23. oktober 1956.
Lokalene var imidlertid bare ledige lørdag den 6. november.

Av program kan vi nevne:

 • Vi starter lørdag 6. november kl. 17.00 i Uranienborg menighetshus
 • Hilsen fra den ungarske ambassaden
 • Klavermusikk ved Wolfgang Plagge
 • Vi hedrer fire frihetskjempere fra 1956 som kom til Norge
 • Film fra 23. oktober 1956
 • Ungarske operetter fremført av Tunde Gaspar med Gábor Nagy ved klaveret
 • Ungarsk folkedans
 • Servering av hjemmelaget gulyás. Drikke fås kjøpt
 • Avslutning kl. 20.45

Inngangspris: kr. 100,- for voksne. Gratis for barn. Betales kontant eller med VIPS ved
ankomst. Påmelding til Krisztina Boros, tlf; 451 43 598 innen 29.oktober.

JULENISSEN KOMMER 4. DESEMBER

Lørdag den 4. desember vil vi stelle til julenissefest for barna, også i Uranienborg
menighetshus. Som vi vet kommer den ungarske julenissen, mikulás, natten til 5. desember i
Ungarn. På vei til Ungarn kommer han innom Norge med noen gaver til de snille barna.

Av program kan vi nevne:

 • Vi starter kl. 16.00 i Uranienborg Menighetshus
 • Mikulás kommer med gaver til snille barn
 • Folkedans
 • Utlodding
 • Servering av pølser og brød/lompe. Drikke fås kjøpt

Inngangspris: kr. 100,- for voksne og kr. 50,- for barn. Betales kontant eller med VIPS ved
ankomst. Påmelding på SMS til Ildikó Eigel; tlf: 971 31 556 innen 26. november.